016-Thớt Chữ Nhật Lớn Dày-Quy Cách 39x25x3 (cm)

Chia sẻ

Thông tin bổ sung

Kích thước 390 × 250 × 30 cm