Hiển thị tất cả 18 kết quả

Liên hệ
 • Kích thước : 180x80xH50
 • Nguyên liệu : Mặt bàn ván Plywood đạt tiêu chuẩn CARB; chân gỗ cao su tự nhiên
 • Đóng gói : Ráp sẵn
Liên hệ
 • Kích thước : 80x80xH50 (cm)
 • Nguyên liệu : Mặt bàn ván Plywood đạt tiêu chuẩn CARB; chân gỗ cao su tự nhiên
 • Đóng gói : Ráp sẵn
Liên hệ
 • Kích thước : 120x120xH50 (cm)
 • Nguyên liệu : Mặt bàn : ván gỗ cao su ; chân gỗ cao su tự nhiên
 • Đóng gói : Ráp sẵn
Liên hệ
 • Kích thước : 120x60xH50 (cm)
 • Nguyên liệu : gỗ cao su và ván gỗ
 • Đóng gói : Ráp sẵn
Liên hệ
 • Kích thước : 60x60x50 (cm)
 • Nguyên liệu : Mặt bàn ván gỗ cao su 60x60x1.8 (cm); chân vuông 5x48.2 (cm)
 • Đóng gói : Rắp thành phẩm
Liên hệ
 • Kích thước : L42xW38xH58 (cm); mặt ngồi tròn đường kính 30 cm
 • Nguyên liệu : Plywood đạt chuẩn CARB 2 (USA)
 • Đóng gói : 1 ghế/1 hộp
Liên hệ
 • Kích thước : 60x60xH45(cm)
 • Nguyên liệu : Mặt bàn ván gỗ cao su; chân bàn : gỗ cao su tự nhiên
 • Đóng gói : Ráp sẵn
Liên hệ
Liên hệ
 • Kích thước : 120x60xH75 (cm)
 • Đóng gói : Ráp thành phảm
Liên hệ
 • Kích thước : 120x60xH76 (cm)
 • Nguyên liệu : Gỗ cao su tự nhiên
 • Đóng gói : Ráp sẵng cố định
Liên hệ
 • Kích thước : Bàn Oval : 140x70xH75(cm) ; 4 Ghế bọc nêm 40x45xH90 (cm)
Liên hệ
 • Kích thước : bàn vuông 70x70xH75(cm) ; ghế bọc nệm 40x45xH90(cm)
Liên hệ
 • Kích thước : 30x30x52 (cm); mặt ngồi 30x30xdày 1.8 (cm); chiều cao từ mặt đất lên mặt ngồi 28 cm
 • Nguyên liệu : Ván gỗ cao su và gỗ cao su tự nhiên
 • Đóng gói : Ráp sẵn