Hiển thị tất cả 9 kết quả

 

Liên hệ
 • Kích thước : 40x30x1.8 (cm)
 • Nguyên liệu : Gỗ Acacia và Walnut
 • Đóng gói : 1 cái trong 1 hộp giấy đẹp 10 hộp trong 1 thùng carton
Liên hệ
 • Kích thước : 42x18x1.8 (cm)
 • Nguyên liệu : Gỗ Acacia và Sồi (Oak)
 • Đóng gói : 1 cái trong 1 hộp giấy đẹp 20 hộp trong 1 thùng carton
Liên hệ
 • Kích thước : 40x20x1.8 (cm)
 • Nguyên liệu : Gỗ Acacia và Sồi (Oak)
 • Đóng gói : 1 cái trong 1 hộp giấy đẹp 20 hộp trong 1 thùng carton
Liên hệ
 • Kích thước : 45x21x1.8 (cm)
 • Nguyên liệu : Gỗ Acacia và Óc chó ( Walnut)
 • Đóng gói : 1 cái trong 1 hộp giấy đẹp 20 hộp trong 1 thùng carton
Liên hệ
 • Kích thước : 29x20x2,5 (cm)
 • Nguyên liệu : Gỗ Acacia
 • Đóng gói : 1 cái trong 1 hộp giấy đẹp 10 hộp trong 1 thùng carton
Liên hệ
 • Kích thước : 34.5x25x2,5 (cm)
 • Nguyên liệu : Gỗ Acacia
 • Đóng gói : 1 cái trong 1 hộp giấy đẹp 10 hộp trong 1 thùng carton
Liên hệ
 • Kích thước : 30x30x2,8 (cm)
 • Nguyên liệu : Gỗ Acacia
 • Đóng gói : 1 cái trong 1 hộp giấy đẹp 10 hộp trong 1 thùng carton
Liên hệ
 • Kích thước : 40x30x3,8 (cm)
 • Nguyên liệu : Gỗ Acacia
 • Đóng gói : 1 cái trong 1 hộp giấy đẹp 10 hộp trong 1 thùng carton
Liên hệ
 • Kích thước : 39,5x25x3 (cm)
 • Nguyên liệu : Gỗ Acacia
 • Đóng gói : 1 cái trong 1 hộp giấy đẹp 10 hộp trong 1 thùng carton