MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI TỪ HÀ NỘI VÀO CÁC TỉNH MIỀN TÂY