Khay gỗ

Chia sẻ

Mô tả

Kích thước khay nhỏ 35x25x5.5 (cm)

Kích thước khay nhỏ 40x25x5.5 (cm)

Các loại khay gỗ do Vạn Thuận sản xuất trang bị tại :

Trường Mầm Non Sammy