Chày C12-14-Quy cách 5,2×5,2×20 (cm)

Chia sẻ

Mô tả

Hai loại cối xà cừ quy cách (cm) 12x12x10 và  14x14x10 dùng chung 1 loại chày  có cùng quy cách :

Chày 5,2 x 5,2 x 20 (cm)